Di cư lao động Việt Nam

Hỗ trợ Tiến trình Colombo (Hội đàm cấp bộ trưởng về Quản lý Việc làm Ngoài nước và Lao động theo Hợp đồng cho các nước đi ở Châu Á)

Thời gian: Đang triển khai

Địa điểm: khu vực Châu Á

IOM tạo điều kiện cho các cuộc tham vấn Bộ trưởng (cũng như các cuộc tham vấn không chính thức dẫn đến những sự kiện này) tại đó các nước phái cử lao động:

Chia sẻ kinh nghiệm, bài học thu được và những thực tiễn tốt nhất về các chính sách việc làm ngoài nước và các phương pháp tiếp cận:

 • Tham vấn về những vấn đề mà người lao động ngoài nước, các quốc gia phái cử và các quốc gia tiếp nhận gặp phải;
 • Đề xuất các giải pháp thực tiễn vì cuộc sống tốt đẹp của lao động ngoài nước, đặc biệt là những nhóm người dễ bị tổn thương hơn;
 • Tối ưu hoá những lợi ích phát triển từ việc làm ngoài nước có tổ chức;
 • Tăng cường đối thoại với các quốc gia đến;
 • Rà soát và giám sát việc thực hiện các đề xuất và xác định các hành động tiếp theo.

Ngoài ra, trong khuôn khổ tiến trình này, IOM tổ chức các hội thảo về lao động di cư cho các quan chức chính phủ và các tổ chức, đồng thời cũng hỗ trợ các quan chức tham gia các hội thảo về các vấn đề liên quan trong khu vực và trên toàn thế giới. Một trong những hành động tiếp sau các khuyến nghị Bộ trưởng, năm 2007, IOM đã hỗ trợ 3 cơ quan xuất khẩu lao động tham gia hội thảo do IOM tổ chức tại Manila về Sắp xếp việc làm cho Người lao động tại Châu Á và Châu Âu.

Tóm tắt Thảo luận Chính sách: Để người lao động di cư trở về đóng góp tích cực cho Việt Nam

Di cư lao động Việt Nam Di cư lao động Việt Nam Di cư lao động Việt Nam Di cư lao động Việt Nam Di cư lao động Việt Nam Di cư lao động Việt Nam Di cư lao động Việt Nam Di cư lao động Việt Nam

Tăng cường Bảo vệ Người lao động Di cư dễ bị Tổn thương ở Khu vực Hạ sông Mê Kông thông qua Nâng cao Nhận thức về các Quyền của họ và thông qua các Kênh di cư An toàn đã được cải thiện

Thời gian: 12 tháng (2013 – 2014)

Mục tiêu của dự án này là tăng cường sự bảo vệ những người lao động di cư bị thiệt thòi và dễ bị tổn thương và sự tiếp cận của họ với các kênh di cư an toàn và có giá phải chăng ở 5 quốc gia trong khu vực hạ sông Mê Kông (Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, và Myanma) thông qua các hoạt động sau: Mở rộng nhận thức của người di cư về quyền của họ thông qua việc tiếp cận với sự định hướng trước khi đi và các chương trình đào tạo sau khi đến trong toàn bộ tiểu vùng; tiếp cận hàng loạt với các người lao động di cư trái phép tại các nước quá cảnh và nước đến; chia sẻ các bài học kinh nghiệm/thực tế tốt và thống nhất về các hành động chung giữa 3 quốc gia của khu vực hạ sông Mê Kông để cải thiện việc thực hiện các Bản ghi nhớ (MOUs) song phương đang có về việc làm của người lao động di cự.

Như là kết quả của dự án, khoảng 100,000 người di cư có tay nghề thấp ở các nước hạ sông Mê Kông dự kiện sẽ được cải thiện kiến thức về quyền của họ và cách để tiếp cận các dịch vụ.

Các chương trình đào tạo trước khi đi sẽ được xây dựng ở Campuchia, Lào, Myanma và Việt Nam, và được bổ sung với việc xây dựng một chương trình đào tạo cho người nhập cư sau khi đến tại Thái Lan. Thêm vào đó, IOM sẽ thực hiện một chiến dịch thông tin đại chúng tại biên giới Myanma – Thái Lan nhắm vào những người di cư khi quá cảnh, giúp đảm bảo sự tiếp cận của người di cư tới các thông tin liên quan đến quyền lợi ở tất cả các giai đoạn của chu kì di cư.

Hỗ trợ ASEAN Tiến tới Tăng cường tính Di động cho Lao động có tay nghề

Thời gian: 18 tháng (2013 – 2015)

Các nước thành viên ASEAN (AMS) cam kết chuyển đổi ASEAN thành một khu vực tự do trao đổi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, lao động có tay nghề và vốn. Bổ sung cho các dự án và chiến lược trong quá khứ và hiện tại của ASEAN liên quan tới tăng cường di biến động lao động, dự án này sẽ củng cố những nỗ lực của các chính phủ các nước thành viên ASEAN trong việc tiến tới mục tiêu tạo ra một dòng chảy tự do hơn của lao động có tay nghề trong Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Các hoạt động bao gồm: Một Diễn đàn về sự di động tằng cường của lao động có tay nghề, nơi hội tụ những người lao động có thâm niên, các viên chức trong lĩnh vực giáo dục và kinh tế từ các nước thành viên ASEAN để cùng thảo luận về các hành động ưu tiên cần thiết trong việc tạo điều kiện cho dòng chảy tự do hơn cho lao động có tay nghề; Hai phiên xây dựng năng lực nhằm tăng cường những nỗ lực trong quản lý các dòng di cư lao động có tay nghề cao và thu thập và chia sẻ thông tin thị trường lao động ASEAN; Một tham vấn kĩ thuật về các tiêu chuẩn kĩ năng và cấp giấy chứng nhận cấp khu vực; và Hỗ trợ ASEAN trong việc phát triển mạng lưới chia sẻ thông tin thị trường lao động thông qua việc thực hiện các nghiên cứu về các tình huống thị trường lao động ở các nước thành viên ASEAN và một đánh giá về các cơ chế chia sẻ thông tin khu vực khác và khả năng áp dụng của chúng trong bối cảnh ASEAN.

IOM Việt Nam và Cục Quản lý lao động ngoài nước (DOLAB) thuộc Bộ LĐTBXH vừa ký kết thỏa thuận dự án thành lập Văn phòng Thông tin Di cư (MRC) nhằm thúc đẩy di cư lao động an toàn và bền vững từ Việt Nam

Hà Nội, 5 tháng 12 năm 2011

IOM Việt Nam và Cục Quản lý lao động ngoài nước (DOLAB) thuộc Bộ LĐTBXH vừa ký kết thỏa thuận dự án thành lập Văn phòng Thông tin Di cư (MRC) nhằm thúc đẩy di cư lao động an toàn và bền vững từ Việt Nam.

Dự án được tài trợ của Quỹ 1035 của IOM với một phần vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Dự án sẽ hỗ trợ DOLAB hình thành và triển khai dịch vụ hỗ trợ người di cư thông qua MRC, phối hợp với các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng ở một số tỉnh đông người di cư. Cán bộ của DOLAB và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ sẽ được đào tạo để có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ và thông tin cho người có ý định và đang và đã di cư, với mục tiêu tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu rủi ro của quá trình di cư. MRC được đặt tại trụ sở của DOLAB tại Hà Nội.

“Việc thiết lập MRC đánh dấu một giai đoạn mới trong mối quan hệ bền chặt giữa Chính phủ Việt Nam và IOM”, Florian G. Forster, Trưởng Phái đoàn IOM tại Việt Nam nói. “Sau khi hỗ trợ Chính phủ Việt Nam sơ tán khẩn cấp 10,500 lao động Việt Nam khỏi Libya đầu năm 2011, IOM và DOLAB đã tiến đến một quan hệ hợp tác chiến lược hơn nhằm tăng cơ hội cho những người lao động ra nước ngoài và trở về Việt Nam”.

Dự án cũng góp phần thúc đẩy sự trao đổi kinh nghiệm giữa Việt Nam và các nước châu Á khác trong việc xây dựng các dịch vụ hỗ trợ người di cư toàn diện

IOM là một thành viên tích cực của Sáng kiên Một LHQ tại Việt Nam, với mục tiêu là điều phối và kết nối hoạt động của các tổ chức LHQ trong một khuôn khổ chung.

Là một tổ chức liên chính phủ hàng đầu trong lĩnh vực di cư, IOM Việt Nam luôn hợp tác chặt chẽ với chính phủ, chủ yếu là Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ LĐTBXH cũng như các tổ chức chính trị xã hội và xã hội dân sự.

Hỗ trợ Đối thoại Abu Dhabi (Hội đàm cấp Bộ trưởng về Việc làm ngoài nước và Lao động có hợp đồng cho các Nước đi và các Nước đến tại Châu Á)

Thời gian: Tháng 1 năm 2008 (với một cuộc hội đàm cấp bộ trưởng khác dự kiến tổ chức năm 2010)

Địa điểm: khu vực Châu Á và Trung Đông (chủ yếu là các Quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh – GCC)

IOM tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc hội đàm cấp bộ trưởng này (cũng như các cuộc hội đàm không chính thức dẫn đến sự kiện) nhằm đảy mạnh phát triển quan hệ hợp tác giữa các nước đi và các nước đến về: tăng cường và chia sẻ kiến thức về các xu hướng của thị trường lao động, các nhóm kỹ năng, chính sách về người lao động và tiền gửi và các dòng chảy, và các mối quan hệ của chúng đối với sự phát triển;

Xây dựng năng lực cho việc đáp ứng hiệu quả hơn nữa giữa hai yếu tố cung và cầu lao động;

Phòng ngừa tuyển dụng bất hợp pháp và đẩy mạnh phúc lợi xã hội và các Biện pháp bảo vệ người lao động hợp đồng;

Xây dựng một khuôn khổ cho tiếp cận toàn diện nhằm quản lý toàn bộ chu trình công tác lao động hợp đồng tạm thời mà thúc đẩy lợi ích chung giữa nước đi và nước đến.

Đối thoại Abu Dhabi, một bước khởi động của Tiến trình Colombo, đã góp phần như một diễn đàn huy động những ý tưởng mới và hoạt động cụ thể hướng tới việc xây dựng một khuôn khổ toàn diện và thực tiễn cấp khu vực cho lao động di cư có hợp đồng tại Châu Á, đẩy mạnh phúc lợi và đời sống cho người lao động và sự phát triển của các nước đi và đến, với sự hỗ trợ tích cực của các đối tác quốc tế và khu vực.

Có thể bạn quan tâm

 • Di Cư và Giới Tính

  Di Cư và Giới Tính

  Thúc đẩy bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ – Tăng cường Năng lực của Phụ nữ sống trong khu vực dự án Kết nối khu vực Đồng bằng Mê–kông – Giai đọan 2 (Mỹ An-Cao Lãnh) Thời gian: 10 tháng (6/2012-4/2013) Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp IOM cung cấp sự hỗ trợ …

 • Quản lý Di Cư và Chính Sách Di Cư

  Quản lý Di Cư và Chính Sách Di Cư

  Truyền thông nhóm về di cư an toàn và phòng ngừa di cư trái phép sang Úc bằng tàu thuyền tại Bình Thuận Trong hai ngày 10 & 12/06/2020, với sự phối hợp của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận, các cán bộ truyền thông cơ sở đã tổ chức 04 buổi …

 • Hỗ trợ cho người di cư khẩn cấp

  Hỗ trợ cho người di cư khẩn cấp

  Hỗ trợ đi lại cho người di cư Thời gian: Đang triển khai Địa điểm: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh IOM cung cấp sự hỗ trợ toàn diện và uy tín về đi lại cho những người di cư chưa từng đi máy bay hoặc chưa từng đi ra nước ngoài, bao …

 • Di Cư và Phát Triển

  Di Cư và Phát Triển

  Hỗ trợ Hồi hương Tự nguyện Thời gian: Đang thực hiện Địa điểm: Trên toàn lãnh thổ Việt Nam Châu Âu và Châu Úc hiện có nhiều người di cư bất hợp pháp, trong số đó có cả người Việt Nam. IOM Việt Nam hợp tác với các Văn phòng IOM tại Vương quốc Anh, …

 • Thực trạng sức khỏe khi di cư tại Việt Nam

  Thực trạng sức khỏe khi di cư tại Việt Nam

  Thực Trạng Sức Khỏe Người Di Cư Tại Việt Nam Thời gian: 11/2018 – Hiện tại Địa điểm triển khai dự án: Toàn quốc Đơn vị tài trợ: Tổ chức Di cư Thế giới (IOM), Tổ chức Y tế Thế giới (IOM) và Quỹ Nippon thông qua Quỹ hỗ trợ Sasakawa Đối tác phối hợp …

 • Dự án Biến Đổi Khí Hậu và Di Cư

  Dự án Biến Đổi Khí Hậu và Di Cư

  IOM và Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam công bố nghiên cứu về di cư bắt buộc của các hộ gia đình do biến đổi môi trường tại Việt Nam Nghiên cứu đánh giá việc thực hiện và các kết quả của chương trình Tái định cư của …