Di Cư và Giới Tính

Thúc đẩy bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ – Tăng cường Năng lực của Phụ nữ sống trong khu vực dự án Kết nối khu vực Đồng bằng Mê–kông – Giai đọan 2 (Mỹ An-Cao Lãnh)

Thời gian: 10 tháng (6/2012-4/2013)

Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp

IOM cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật cho Giai đọan 2 của dự án Kết nối khu vực Đồng bằng Mê–kông do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ nhằm xây dựng tuyến đường mới nối Mỹ An và Cao Lãnh. Với mục đích hỗ trợ các mục tiêu phát triển xã hội cho dự án hạ tầng có qui mô lớn hơn, IOM thực hiện các hoạt động nhằm giảm thiểu mức độ dễ bị tổn thương của phụ nữ đối với các rủi ro liên quan đến sự gia tăng tính di biến động dọc theo con đường sắp được xây dựng. Các rủi ro này bao gồm sự gia tăng nguy cơ bị nhiễm HIV/AIDS, bóc lột tình dục, và mua bán người.

Dự án được thực hiện với sự hỗ trợ và phối hợp của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý Hạ tầng giao thông Cửu Long (CIPM) trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan ban ngành tỉnh Đồng Tháp như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Dự án sẽ cung cấp cho các đối tương phụ nữ hưởng lợi các hoạt động sau:

 • Tập huấn và thông tin về bình đẳng giới, quyền của người lao động, sức khỏe sinh sản và mua bán người;
 • Dạy nghề và các kỹ năng tiếp thị trong điều kiện sinh họat và mua bán tại địa phương
 • Lập kế họach và hỗ trợ xây dựng môi trường sống tốt hoặc tìm công việc làm

Ngoài ra, dự án còn phối hợp với chính quyền địa phương, các nhà tuyển dụng, và hộ gia đình để đem lại sự hỗ trợ mang tính bền vững đối với phụ nữ trong vấn đề cơ hội tạo thu nhập và bình đẳng giới.

Mục tiêu của dự án:

 • Tăng cường bình đẳng giới và trao quyền kinh tế-xã hội cho phụ nữ
 • Gia tăng cơ hội tạo thu nhập cho phụ nữ
 • Nâng cao nhận thức của phụ nữ và nam giới vế các vấn đề giới, HIV/AIDS và mua bán người

Đứng lên Chống lại Bạo lực, Giai đoạn I & II

Thời gian: Tháng 1 năm 2008 – tháng 6 năm 2009 và tháng 10 năm 2010 – tháng 9 năm 2012

Địa điểm: Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Đối tác: Giai đoạn 1: CSAGA, CEFACOM, LIGHT, Giai đoạn 2: CSAGA, LIGHT và Tinh Than (các tổ chức phi chính phủ)

Bạo lực đối với phụ nữ là một vấn đề quan trọng ở Việt Nam, đặc biệt là sự tổn thương của phụ nữ di cư trong nước bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình, quấy rối tại nơi làm việc và nơi cư trú.

Mục tiêu tổng thể của dự án này là đóng góp vào các nỗ lực quốc gia trong việc giảm bạo lực đối với phụ nữ và tăng cường bảo vệ và hỗ trợ những phụ nữ đã từng bị bạo lực. Giai đoạn I của dự án đã được IOM Việt Nam thực hiện tại Hà Nội và giai đoạn 2 sẽ mở rộng các mục tiêu và hoạt động của giai đoạn 1 tại TP HCM.

Dự án này kỳ vọng sẽ đạt được những kết quả như sau:

Đem đến cho phụ nữ di cư một môi trường thuận lợi để họ có thể chữa lành vết thương từ những trải nghiệm của bản thân, nắm lấy quyền làm chủ cuộc sống của họ, và tìm kiếm sự trợ giúp chuyên môn nếu cần thiết, thông qua mạng lưới chuyển tuyến dịch vụ và các tổ chức NGO đối tác;

Thành lập các nhóm tự lực để tạo ra một môi trường an toàn cho phụ nữ di cư đã từng bị bạo lực có thể chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau;

Nâng cao nhận thức để áp dụng các hình thức không có tính bạo lực thay thế;

Giảm kỳ thị đối với phụ nữ bị ảnh hưởng bởi bạo lực thông qua các hoạt động thay đổi hành vi dựa vào cộng đồng và nâng cao nhận thức.

Tăng cường liên kết giữa các nhà hoạch định chính sách, chính quyền địa phương, các nhà cung cấp dịch vụ và phụ nữ di cư bị ảnh hưởng bởi bạo lực thông qua các cơ hội đối thoại và vận động.

Trong giai đoạn II của dự án, với tiêu đề “Đứng lên chống lại bạo lực: Phụ nữ và đàn ông di cư làm việc cùng nhau để ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ”, sự cải thiện quan trọng ở đây là có sự tham gia của nam giới. Nam giới di cư sẽ được huy động để thành lập các nhóm tự lực của riêng họ, nơi các vấn đề về bất bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ sẽ được đề cập. Các hoạt đông thông tin và tiếp cận cộng đồng sẽ tích cực lôi kéo sự tham gia của nam giới, vận động cho việc phụ nữ và nam giới làm việc cùng nhau đứng lên chống lại bạo lực đối với phụ nữ.

Buôn bán Trẻ em trai tại Việt Nam – Một nghiên cứu thuộc Chương trình Chung về Bình đẳng Giới của Liên hiệp quốc

Thời gian : Tháng 9 năm 2010 – tháng 2 năm 2012

Địa điểm : 12 tỉnh thành ở Việt Nam

Đối tác: Tổng cục Thống kê Việt Nam

Dự án này nhằm mục tiêu đảm bảo rằng tình hình cụ thể và những đặc điểm dễ bị tổn thương của trẻ em trai bị buôn bán được quan tâm và thể hiện đầy đủ trong khung pháp lý, chính sách và thể chế của Việt Nam liên quan đến buôn bán người, bao gồm việc xây dựng Luật Phòng chống Mua bán người.

Nghiên cứu đã đạt được những mục tiêu sau:

Góp phần vào việc đưa ra hiểu biết hơn về tình trạng buôn bán trẻ em trai, bao gồm những con đường các em được tuyển dụng và bị ép buộc trở thành nạn nhân buôn bán người, những nhân tố dễ bị tổn thương góp phần đưa các em rơi vào cạm bẫy, những trải nghiệm khi bị buôn bán, mục đích của sự buôn bán cũng như những thông tin về sự hồi hương và tái hòa nhập của các em.

Đánh giá mức độ nhận thức về nạn buôn bán trẻ em trai của chính quyền địa phương và ngoài cộng đồng.

Giới và Tiền chuyển về – Nghiên cứu trường hợp tại Hà Nội (Chương trình Chung về Bình đẳng Giới của Liên hiệp quốc)

Thời gian : Tháng 10 năm 2009 – Tháng 2 năm 2012

Địa điểm : Hà Nội

Đối tác: Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO)

Giới là yếu tố có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phương thức di cư và chuyển tiền về gia đình. Giới tác động đến đối tượng di cư, cũng như thời gian, địa điểm, lí do và cách thức di cư. Yếu tố này cũng tác động đến khối lượng cũng như tần suất chuyển tiền của người di cư, cách thức tiền được sử dụng hay đầu tư, cũng như những tiềm năng và hạn chế trong việc đóng góp vào phát triển kinh tế hộ gia đình và địa phương tại địa bàn nông thôn.

Mục tiêu của dự án này là đẩy mạnh tiềm năng của tiền chuyển về để đóng góp vào sự phát triển kinh tế nông thôn, thông qua nghiên cứu mối quan hệ giữa giới và việc chuyển tiền, quản lý và sử dụng tiền chuyển về.

Tình hình mại dâm tại Việt Nam: Mối quan hệ giữa Mại dâm và Di biến động nhìn từ góc độ giới (Chương trình Chung về Bình đẳng Giới của Liên hiệp quốc)

Thời gian : Tháng 2 năm 2010 – tháng 3 năm 2012

Địa điểm : Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng

Đối tác: Vụ Bình đẳng Giới và Cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Giới và di biến động là những vấn đề đan xen nhau có vai trò quan trọng trong việc định hình kinh nghiệm và tình hình mại dâm tại Việt Nam. Giới và di biến động có thể tác động tới việc phụ nữ và nam giới bước vào nghề mại dâm, các trải nghiệm khi là người hành nghề mại dâm và những rào cản gặp phải khi tiếp cận các dịch vụ.

Mục tiêu chung của nghiên cứu về tình hình mại dâm tại Việt nam là để có được sự hiểu biết tốt hơn về tình hình mại dâm tại Việt Nam thông qua việc tìm hiểu các yếu tố và mối quan hệ giữa mại dâm, di biến động và giới, bao gồm các nguy cơ có liên quan đến mối quan hệ đó. Nghiên cứu đã góp phần vào việc phát triển các chương trình, cải thiện chính sách và chiến lược liên quan đến mại dâm và khuyến nghị cho các nghiên cứu trong tương lai.

Nghiên cứu được đề xuất này đã đạt được những mục tiêu cụ thể sau đây:

Có được sự hiểu biết tốt hơn về vai trò của yếu tố giới trong việc quyết định di cư của những người hành nghề mại dâm, và những cách thức mà di cư và giới tác động đến việc tham gia vào nghề mại dâm;

Nghiên cứu những lý do và khuôn mẫu di biến động của người hành nghề mại dâm cũng như khả năng dễ bị tổn thương do di biến động của họ, nhìn từ góc độ về giới;

Đề xuất cụ thể về việc ban hành chính sách và xây dựng các chương trình can thiệp.

Chương trình hợp tác về Giới

Thời gian : Tháng 3 năm 2009- Tháng 3 năm 2012

Địa điểm : Hà Nội

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác chung ba năm về Bình đẳng giới (BĐG), mười hai tổ chức và các chương trình của Liên hợp quốc sau đây: FAO, ILO, IOM , UNAIDS, UNDP, UNESCO, UNFPA, UNICEF, UNIDO, UNIFEM, UNODC, và WHO; hợp tác với Chính phủ Việt Nam, đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật mang tính chiến lược, có điều phối và đa ngành nhằm xây dựng năng lực cho những cơ quan chuyên trách cấp quốc gia và cấp tỉnh để họ có thể thực hiện, giám sát, đánh giá và báo cáo tốt hơn về Luật BĐG và Luật Phòng chống Bạo lực gia đình (PCBLGĐ) giai đoạn 2009-2011.

Chương trình Chung nhằm xây dựng năng lực thể chế quốc gia và có ba mục tiêu chính sau:

Tăng cường kỹ năng, kiến thức trong việc thực hiện, giám sát, đánh giá và báo cáo Luật Bình đẳng Giới và Luật Phòng chống Bạo lực Gia đình;

Đẩy mạnh hợp tác và phối hợp trong công tác bình đẳng giới trong và ngoài chính phủ;

Cung cấp số liệu dựa trên bằng chứng và các hệ thống số liệu được tăng cường nhằm thúc đẩy bình đẳng giới”.

Để đạt được 3 mục tiêu trên, Chương trình Chung đã tập trung vào những can thiệp chủ chốt sẽ góp phần vào tăng cường năng lực của các Bộ ở cấp quốc gia và cấp tỉnh trong việc điều phối, thực hiện, giám sát, đánh giá và báo cáo. Mục tiêu chính cũng là tăng cường thiết lập mạng lưới và phối hợp giữa các Bộ ngành và các tổ chức dân sự tham gia vào luật Bình đẳng giới và Bạo lực gia đình, trong khi đẩy mạnh và công bố những chỉ số về Bình đẳng Giới và những thiếu sót về dữ liệu

Tăng cường năng lực của các nhóm hỗ trợ cơ sở cho các nạn nhân của bạo lực gia đình và Vận động cải thiện chính sách và các chương trình can thiệp

Địa điểm: Hà Nội

Đối tác: Trung tâm Phát triển Phụ nữ Việt Nam (CWD), Bộ VHTTDL – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Với sự hỗ trợ kỹ thuật của IOM, Trung tâm Phát triển Phụ nữ (CWD) đã thành lập một nhóm 15 người là nạn nhân của bạo lực gia đình với mục đích tạo ra một diễn đàn cho các thành viên chia sẻ kinh nghiệm sống, cảm xúc tình cảm của họ với các đồng đẳng và giúp đỡ lẫn nhau để thay đổi hành vi và vượt qua các khó khăn của cuộc sống. Nhóm đã tổ chức các buổi họp thường xuyên và tham gia 3 khóa đào tạo của CWD và IOM về các kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp và giá trị cuộc sống.

CWD và IOM đã tổ chức một hội thảo vận động về Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan và tổ chức hỗ trợ cho các nạn nhân của bạo lực gia đình tại Nhà Hòa Bình – Nhà mở thuộc CWD. Sau khi Luật phòng chống bạo lực gia đình có hiệu lực, các ngành từ Trung ương đến địa phương đã tổ chức các hoạt động đa hình thái thể hiện sự cam kết mạnh mẽ trong công tác phòng chống bạo lực gia đình nhưng cúng đã thấy sự phối hợp yếu kém giữa các cơ quan thực hiện công tác phòng chống bạo lực gia đình, đặc biệt là trong việc hỗ trợ nạn nhân ở Nhà Hòa bình. Do đó, IOM góp phần vào việc cải thiện sự phối hợp thông qua một hội thảo tuyên truyền vận động.

Hội thảo này đã đạt được các mục tiêu sau đây:

Đưa ra kiến thức chung về vận động

Phân tích các vấn đề chính sách quan trọng và xác định các giải pháp liên quan đến sự phối hợp đa ngành trong việc hỗ trợ nạn nhân của bạo lực gia đình ở Nhà Hòa Bình

Xây dựng các thông điệp vận động chính/kế hoạch cho việc thực thi Luật về Bạo lực gia đình.

Tại hội thảo, một trường hợp cụ thể ở nhà Hòa bình đã được trình bày và thảo luận giữa các nhóm của các bên tham gia. Các khuyến nghị cụ thể và tổng quát đã được đưa ra cho chính quyền địa phương có trách nhiệm và các nhà cung cấp dịch vụ để giải quyết trường hợp này và cải thiện các dịch vụ để hỗ trợ các nạn nhân khác của bạo lực gia đình.

Có thể bạn quan tâm

 • Quản lý Di Cư và Chính Sách Di Cư

  Quản lý Di Cư và Chính Sách Di Cư

  Truyền thông nhóm về di cư an toàn và phòng ngừa di cư trái phép sang Úc bằng tàu thuyền tại Bình Thuận Trong hai ngày 10 & 12/06/2020, với sự phối hợp của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận, các cán bộ truyền thông cơ sở đã tổ chức 04 buổi …

 • Hỗ trợ cho người di cư khẩn cấp

  Hỗ trợ cho người di cư khẩn cấp

  Hỗ trợ đi lại cho người di cư Thời gian: Đang triển khai Địa điểm: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh IOM cung cấp sự hỗ trợ toàn diện và uy tín về đi lại cho những người di cư chưa từng đi máy bay hoặc chưa từng đi ra nước ngoài, bao …

 • Di Cư và Phát Triển

  Di Cư và Phát Triển

  Hỗ trợ Hồi hương Tự nguyện Thời gian: Đang thực hiện Địa điểm: Trên toàn lãnh thổ Việt Nam Châu Âu và Châu Úc hiện có nhiều người di cư bất hợp pháp, trong số đó có cả người Việt Nam. IOM Việt Nam hợp tác với các Văn phòng IOM tại Vương quốc Anh, …

 • Thực trạng sức khỏe khi di cư tại Việt Nam

  Thực trạng sức khỏe khi di cư tại Việt Nam

  Thực Trạng Sức Khỏe Người Di Cư Tại Việt Nam Thời gian: 11/2018 – Hiện tại Địa điểm triển khai dự án: Toàn quốc Đơn vị tài trợ: Tổ chức Di cư Thế giới (IOM), Tổ chức Y tế Thế giới (IOM) và Quỹ Nippon thông qua Quỹ hỗ trợ Sasakawa Đối tác phối hợp …

 • Di cư lao động Việt Nam

  Di cư lao động Việt Nam

  Hỗ trợ Tiến trình Colombo (Hội đàm cấp bộ trưởng về Quản lý Việc làm Ngoài nước và Lao động theo Hợp đồng cho các nước đi ở Châu Á) Thời gian: Đang triển khai Địa điểm: khu vực Châu Á IOM tạo điều kiện cho các cuộc tham vấn Bộ trưởng (cũng như các …

 • Dự án Biến Đổi Khí Hậu và Di Cư

  Dự án Biến Đổi Khí Hậu và Di Cư

  IOM và Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam công bố nghiên cứu về di cư bắt buộc của các hộ gia đình do biến đổi môi trường tại Việt Nam Nghiên cứu đánh giá việc thực hiện và các kết quả của chương trình Tái định cư của …