Giảm tính dễ bị tổn thương của người di cư nhằm Ngăn ngừa Mua bán người và Bảo vệ nạn nhân tỉnh Tây Ninh

Dự án “Giảm tính dễ bị tổn thương của người di cư nhằm Ngăn ngừa Mua bán người và Bảo vệ nạn nhân, đặc biệt là Trẻ em, tại một số Đặc khu Kinh tế và Hành lang Kinh tế tại Campuchia, Lào và Việt Nam” đã được IOM Việt Nam phối hợp với Chi cục PCTNXH – Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh thực hiện thành công trong thời gian tháng 7/2015 đến tháng 11/2016.

Có thể bạn quan tâm