VAMAS công bố Quy tắc ứng xử về tuyển dụng lao động làm việc ở nước ngoài

Hà Nội – Hiệp hội Nguồn nhân lực và Cung ứng Việt Nam (VAMAS) đã công bố Quy tắc ứng xử cập nhật về tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài nhằm nâng cao đạo đức tuyển dụng và bảo vệ tốt hơn người lao động nhập cư.

Bộ Quy tắc và các công cụ giám sát của nó sẽ giúp các cơ quan tuyển dụng đánh giá mức độ tuân thủ của họ với luật pháp quốc gia và quốc tế cũng như các thông lệ tốt nhất, đồng thời hướng tới mục tiêu giảm phí cho người lao động nhập cư phù hợp với tiêu chuẩn lao động quốc tế. Bằng cách minh bạch các chi phí trong quảng cáo, hợp đồng và đào tạo trước khi khởi hành, nguy cơ bị bóc lột lao động nhập cư sẽ được giảm thiểu.

Bộ Quy tắc và các công cụ giám sát đã được VAMAS đưa ra với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Hà Nội hôm nay.

Bộ Quy tắc năm 2018, theo phiên bản đầu tiên năm 2010 và các công cụ giám sát đi kèm được kỳ vọng sẽ tăng tính minh bạch trong xếp hạng các cơ quan tuyển dụng và giải quyết những thách thức mà lao động nhập cư, đặc biệt là lao động giúp việc gia đình thường gặp phải.

Các tiêu chuẩn mới được đưa vào Bộ quy tắc tập trung vào việc giảm các khoản phí phải trả cho người lao động di cư bằng cách làm cho người di cư tiềm năng biết chi phí thông qua quảng cáo, trong các hợp đồng tuyển dụng và bố trí và chia sẻ thông tin chi phí trong quá trình đào tạo trước khi khởi hành.

Chủ tịch VAMAS Nguyễn Lương Trào cho biết: “Ngôn ngữ trong Bộ quy tắc đã được tăng cường theo hướng tiếp cận dựa trên quyền. “Bộ luật mới phản ánh tốt hơn các tiêu chuẩn quốc tế về không phân biệt đối xử và các tiêu chuẩn được ghi trong Công ước 189 của ILO về Lao động giúp việc gia đình”.

Cùng với các chuyên gia đánh giá chủ chốt của VAMAS, quá trình giám sát và đánh giá Bộ quy tắc sẽ có sự tham gia của người lao động di cư cùng với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Vụ Bình đẳng giới của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Các nguồn thông tin để đánh giá sự tuân thủ Quy tắc mới sẽ bao gồm tự đánh giá của các cơ quan tuyển dụng tham gia, xem xét tài liệu, các chuyến thăm quan giám sát và nghiên cứu tam giác với Ủy ban Giám sát và Đánh giá chịu trách nhiệm đánh giá sự tuân thủ của cơ quan đối với Quy tắc.

Giám đốc ILO Việt Nam Chang-Hee Lee cho biết: “Việc xây dựng các bộ quy tắc ứng xử và công cụ giám sát dựa trên ngành là một phương tiện quan trọng để cải thiện thực tiễn kinh doanh và khuyến khích chia sẻ thông tin đáng tin cậy với người lao động nhập cư tiềm năng và cải thiện hỗ trợ tại nơi làm việc. .

“Hoạt động hiệu quả của các cơ quan tuyển dụng là rất quan trọng trong việc bảo vệ người lao động nhập cư khỏi bị lạm dụng. Hiện tại, tình trạng lạm dụng này vẫn tiếp diễn, với số lượng ngày càng tăng các khiếu nại của người lao động nhập cư, đặc biệt là từ những người giúp việc gia đình làm việc vất vả ở những nơi làm việc biệt lập ”.

Ông David Knight, Trưởng Phái đoàn IOM tại Việt Nam cho biết: “Người lao động nhập cư là một phần quan trọng của lực lượng lao động toàn cầu và chuỗi cung ứng toàn cầu ngày nay. “Di cư phải được quản lý theo cách đảm bảo tất cả người lao động di cư được tiếp cận với di cư an toàn, để việc di cư của họ có thể đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng và gia đình của họ”.

Theo Chính phủ Việt Nam, có khoảng 540.000 lao động Việt Nam nhập cư ở nước ngoài, chủ yếu ở Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia. Kỷ lục 134.751 lao động nhập cư đã ra nước ngoài trong năm 2017. Hầu hết là lao động có trình độ tay nghề thấp từ các vùng nông thôn. 

Bộ Quy tắc ứng xử năm 2018 và các công cụ giám sát của nó được phát triển trong khuôn khổ chương trình TRIANGLE của ILO trong ASEAN và chương trình CREST của IOM.

Chương trình TRIANGLE của ILO trong ASEAN được hỗ trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc và Các vấn đề Toàn cầu Canada. TRIANGLE trong ASEAN cung cấp hỗ trợ và hỗ trợ kỹ thuật với mục tiêu chung là tối đa hóa sự đóng góp của di cư lao động vào tăng trưởng công bằng, bao trùm và ổn định trong khu vực ASEAN.

CREST của IOM là một sáng kiến ​​hợp tác khu vực, được hỗ trợ bởi Đại sứ quán Thụy Điển tại Thái Lan, nhằm mục đích nhận ra tiềm năng kinh doanh để duy trì lao động và quyền con người của người lao động nhập cư trong hoạt động và chuỗi cung ứng của họ.

Có thể bạn quan tâm