Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Nghiên cứu Di dời gia đình do biến đổi môi trường

Hà Nội – IOM và Viện Xã hội học (IOS), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, đã công bố một báo cáo mới: Tái định cư theo kế hoạch trong bối cảnh biến đổi môi trường ở tỉnh Hòa Bình, miền Bắc Việt Nam: Phân tích việc ra quyết định của hộ gia đình và Kết quả Di dời.

Nghiên cứu đánh giá việc thực hiện và kết quả của việc di dời theo kế hoạch trong Dự án Tái định cư Hòa Bình, nhằm mục đích di dời 1.200 gia đình từ hai xã vùng sâu vùng xa miền núi Tây Bắc có rủi ro thiên tai cao.

Nghiên cứu đã tìm hiểu việc thực hiện dự án, quy trình ra quyết định của hộ gia đình và kết quả tái định cư cho 406 hộ gia đình, bao gồm những người đã di dời, những người muốn chuyển đi và những người đã chọn ở lại hoặc chưa quyết định.

Những phát hiện của nó cho thấy tiềm năng của việc tái định cư để góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và những cơ hội mới cho các cộng đồng tái định cư. Các chính sách hiện hành ở Việt Nam cung cấp những hỗ trợ quan trọng có thể giúp các hộ tái định cư chuyển đổi thành công đến các địa điểm mới an toàn hơn.

Nhưng việc thực hiện dự án hiện tại cho thấy bản chất phức tạp của các quyết định di dời của hộ gia đình và những thách thức thực tế gặp phải trong việc giúp các gia đình giải quyết nhiều yếu tố tác động đến kết quả tái định cư.

Nghiên cứu đã xác định các chủ đề chính trong quá trình ra quyết định của hộ gia đình, cùng với các thực tiễn hỗ trợ tái định cư thành công.

Điều này cho thấy các hộ gia đình có nhận thức và kinh nghiệm về thiên tai ở mức độ cao. Nhưng rủi ro thiên tai chỉ là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quyết định di cư của họ. Những người khác bao gồm lo ngại về tác động đến sinh kế của họ và sự lệch lạc xã hội liên quan đến việc tái định cư.

Những phát hiện liên quan đến kết quả thực hiện dự án và tái định cư cũng cho thấy rằng mặc dù hầu hết các gia đình có nhận thức cao về các mục tiêu của dự án, nhưng hiểu biết về quy trình thực tế của họ còn hạn chế. Nó cũng ghi nhận sự tham gia hạn chế của chính quyền xã và cộng đồng trong cả việc lập kế hoạch và thực hiện.

Nghiên cứu đề xuất các phương pháp tiếp cận chính sách để hỗ trợ cải thiện thực hành tái định cư, bao gồm các chính sách về lập kế hoạch và thực hiện tái định cư, sự tham gia và truyền thông, phát triển sinh kế cũng như giám sát và đánh giá.

Báo cáo được công bố tại hội thảo thực hành tốt nhất về kế hoạch tái định cư và giảm thiểu rủi ro thiên tai do IOM và IOS đồng tổ chức tại Hà Nội. Sự kiện này được tổ chức nhằm cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu và xã hội dân sự cơ hội thảo luận về những phát hiện và thực tiễn tốt nhất với các chuyên gia trong nước, khu vực và quốc tế.

“Tái định cư có kế hoạch, và di cư nói chung, là một phản ứng có thể xảy ra với biến đổi môi trường, có thể tăng khả năng chống chịu của các hộ gia đình đối với các thảm họa khởi phát chậm và khởi phát nhanh. Nhưng chúng có thể phức tạp và có lẽ là tốt nhất khi thích ứng tại chỗ an toàn hoặc các lựa chọn khác không khả thi. Các chương trình này cũng cần được lập kế hoạch, thiết kế, thực hiện và giám sát với sự tham gia đầy đủ của cộng đồng, ”Trưởng bộ phận các chương trình của IOM Việt Nam, Paul Priest cho biết.

Có thể bạn quan tâm